سلام خانم حسینی عزیز لطفاً نکته با مثال با ویس در صورت…

سلام خانم حسینی عزیز لطفاً نکته با مثال با ویس در صورت امکان توضیح بدید من متوجه نشدم

———————————————-

1091242663_356896

———————————————-

در کتاب مثال های دیگشم اومده

———————————————-

بی نهایت سپاسگزارم

———————————————-

۸۱ضرب در ۱/.را متوجه نمی‌شدم که با توضیح شما متوجه شدم سپاسگزارم

———————————————-

??