1134043354_3211681134043354_321168

———————————————-

خیلی ممنونم ?

———————————————-

سلامت باشید

———————————————-

میشه سوال منم توضیح بدین لطفا

———————————————-

جواب دادم عزیزم

———————————————-

بله توضیح میخاستم..

———————————————-

چقدر خوبه خودتون دقت کنید تا یادش بگیرید

———————————————-

بلدبودم که ازشمانمیپرسیدم.?