1091242663_3565011091242663_356501

———————————————-

؟؟؟

———————————————-

سلام .‌پاسخنامه کاربرگ محاسبات کسرها اسمشه و گروهم هست هم دستی و هم تایپی

———————————————-

سپاس فراوان??