1091242663_3562721091242663_356272

———————————————-

ممنون از شما عالی بود? اگه میشه نیروی۲ رو هم لطفا بزارید

———————————————-

??
فعلاً تا اینجا تایپ کردم
هر موقع آماده شد ارسال خواهم کرد.

———————————————-

ممنونم