کلا جریان این آهنگ و لحن خواندن چیه اگه مطلبی راجع به این…

کلا جریان این آهنگ و لحن خواندن چیه اگه مطلبی راجع به این قضیه دارید ممنون میشم راهنمایی کنید

———————————————-

دشمنی :طوری خوانده شود که معنای یک دشمن بدهد

دشمنی:طوری خوانده شود که معنای دشمنی به معنای خصومت بدهد

———————————————-

لحن میهنی به طوری،خوانده شود،که تنفر و انزجارخودمون از دشمن را نشان دهیم

———————————————-

????