پایه: ششم درس: ریاضی موضوع: تدریس وحل مسا له با توضیح…

پایه: ششم
درس: ریاضی
موضوع: تدریس وحل مسا له با توضیح
مدرس میترا امیری
مدرسه: شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج آموزش و پرورش: استان کردستان