من میخوام ورزش و نیرورو‌درس بدم ولی نمیدونم‌چه طوری فیلما…

من میخوام ورزش و نیرورو‌درس بدم
ولی نمیدونم‌چه طوری
فیلما فندقشو دیدن

———————————————-

تدریسای من گروهند دیدین؟

———————————————-

نههههههه?

———————————————-

خب ببینید??

———————————————-

??نیرو زدم
یا علوم
ولی تدریس شما رو ندیدم

———————————————-

#مدیر بزنید

———————————————-

تدریس،منم ببینید?

———————————————-

باش??

———————————————-

چشم حتما ❤️?