زمین لرزه باعث شکستن ناگهانی سنگهامیشه یا شکستن سنگها…

زمین لرزه باعث شکستن ناگهانی سنگهامیشه یا شکستن سنگها باعث زمین لرزه؟

———————————————-

شکست ناگهانی سنگها

———————————————-

ولی تو کتاب نوشته در اثر شکست ناگهانی سنگهای درون زمین در اثر زمین لرزه امواج لرزه ای ایجاد میشه

———————————————-

خوب همون است دیگه

———————————————-

پس سنگها شکسته میشه و این شکستن باعث زمین لرزه میشه

———————————————-

آزاد،شدن انرژی،درونی زمین باعث شکستن سنگ ها و زمین لرزه

———————————————-

ولی استاد از متن درس بر میاد که وقتی سنگ های زمین یعنی همان ورقه های سنگ کره شکسته میشه انرژی ذخیره شده آزاد میشه.
یعنی انرژی باعث شکسته شدن نمیشه بلکه نیروهای وارده بر سنگها باعث شکسته شدن میشه.

———————————————-

درود اونوقت این نیروها از کجا ناشی میشود؟

———————————————-

سلام امواج زلزله در اثر شکستن سنگها ایجاد میشه و در واقع ارتعاش ناشی از شکسته شدن هست

———————————————-

عامل اصلی زلزله ، حرکت ورقه های لیتوسفر یا همان سنگ کره هست

———————————————-

حرکت سنگ کره بروی خمیر کره ?

———————————————-

ورقه های سنگ کره به هم فشار وارد می کنند و انرژی ذخیره میشه و انرژی ذخیره شده طبق تعریف کاری نمیکنه

———————————————-

دلیل حرکت سنگ کره روی،خمیر کره؟؟؟

———————————————-

بخاطر جریان همرفتی خمیر کره است.

———————————————-

احسنت دقیقا????

———————————————-

سلام .‌مشاهده پاورپوینت بالا توصیه اکید می شود ???

———————————————-

سلام انرژی توانایی انجام کار هست یعنی هر جایی کار انجام بشه حتما انرژی نقش داشته بدون انرژی هیچ کاری انجام نمیشه . طبق تعریف کار هم میدونیم وقتی نیرویی به جسمی وارد بشه و جسم در جهت اعمال نیرو حرکت کنه کار انجام میشه .