#تدریس بخوان وحفظ کن فارسی ششم #ما همه از خاک پاک ایرانیم…

#تدریس بخوان وحفظ کن فارسی ششم
#ما همه از خاک پاک ایرانیم
#مدرس-ناجی
#تدریس-مجازی
اصلاح شده