بر صبح دل‌انگیز به تکرار سلام برمهر که شد زشوق سرشار سلام…

بر صبح دل‌انگیز به تکرار سلام

برمهر که شد زشوق سرشار سلام

وقتی‌که جهان زلطف حق لبریز است

برچشم سحرخیز تو بسیار سلام

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

سلام
سحرخیزان ِ صبح سیرت ،صبحتان به خیر،لطف حق نصیب ِ روز وروزگارتان باد
??
??
@bare30p