ای (خدای) یکتا

ای (خدای) یکتا

———————————————-

یکتا همون خداس
نیازی نداره بگیم ای خدای یکتا

———————————————-

اینجوری بهتره

———————————————-

بله . منظور از یکتا همان خداست

———————————————-

بله ..نظرمنم همینه

———————————————-

🙏🌹