2/50×032 ضرب اعداد اعشاری

2/50×032
ضرب اعداد اعشاری

———————————————-

کمک کنید????

———————————————-

سلام
درست ننوشتید

———————————————-

عدد دومی۰۳۲/ هست؟؟؟

———————————————-

نه به همین مدل نوشته شده بود

———————————————-

عدد اولی۲/۵
دومی ۳۲