? آموزش‌وپرورش در متن داستان نویسندگان بازهم دست‌ برده و…

? آموزش‌وپرورش در متن داستان نویسندگان بازهم دست‌ برده و این‌بار؛ مجید، را نمازخوان کرده‌اند !

?در تازه‌ترین نمونه از اتفاقات تاسف‌بار در کتاب‌های درسی؛ در متن کتاب فارسی پایه هفتم و در بخش‌هایی از «قصه‌های مجید»، نوشته هوشنگ مرادی کرمانی دست برده‌اند و جا‌به‌جا در متن نویسنده جمله‌هایی درباره نماز، افزوده‌ شده!‌

? در این تصویرها متن اصلی و متن کتاب درسی امسال مقایسه شده./برگرفته از توئیتر خانم فریبا جعفری

?چندهفته پیش خبر تغییر متن داستانی از نادر ابراهیمی، در همین کتاب نسبت به چاپ‌های سال‌های قبل، خبرساز شد و وزیر آموزش‌وپرورش بابت آن عذر خواست.

? @FarhangianNews1