کاری از یکی از دانش آموزان دوره ام که واقعا لذت بردم…

کاری از یکی از دانش آموزان دوره ام
که واقعا لذت بردم
محدثه حلاجان
کلاس پنجم دبستان غیر دولتی مریم
شهرستان گرگان