#قرآن صفحه ی ۳۰ مدرس:عباس ملک فر#قرآن
صفحه ی ۳۰
مدرس:عباس ملک فر

———————————————-

ببخشید کلیپ قرائت آیات رو ندارین؟ خط به خط

———————————————-

سلام تدریس تمام صفحات قرآن ششم موجوده

———————————————-

من پیدا نکردم

———————————————-

بفرستید اینجا بزرگوار

———————————————-

خانم ناجی عزیز
به چشم
روزانه همزمان با تدریسم اینجا هم قرار میدم ?