1134043354_3208971134043354_320897

———————————————-

۸ تا پله ۳۵ سانتی متری داره
که میشه ۲۸۰ سانتی متر یا ۲/۸
از ۶/۵ متر که کل چوب باشه کم کنیم ۳/۷ متر چوب می مونه که اگر تقسیم بر دو‌کنیم برای هرپایه ۱/۸۵ متر چوب به کار رفته

———————————————-

سپاسگزارم