📚ریاضی ششم 📋فصل اعشار 🌐مرور فصل⬅️ فرهنگ نوشتن⬅️صفحه ی۶۰…

📚ریاضی ششم
📋فصل اعشار
🌐مرور فصل⬅️ فرهنگ نوشتن⬅️صفحه ی۶۰
🖌مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟤دبستان شاهد امید کرانی
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@reshadazizi6