📌افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها در بودجه ۱۴۰۰، ادامه فقیرسازی…

📌افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها در بودجه ۱۴۰۰، ادامه فقیرسازی طبقه متوسط
🔹🌹🔹🌹

🔴تا زمانی که نرخ افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم است بلحاظ اقتصادی نمی توان آن را افزایش دستمزدها قلمداد کرد

🔴بلحاظ اقتصادی هر نوع افزایش دستمزد که زیر نرخ تورم باشد بعلت کاهش توان خرید به معنای “کاهش دستمزد”است

برای مثال نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ ، ۴۳٪ است
اما افزایش حقوق ها در اول سال ۱۳۹۹ فقط ۱۵٪ بود

🔻یعنی در واقع دستمزدها ۲۸٪”کاهش داشتند نه افزایش !!!🔻

ادامه این روش و سیر نزولی دستمزدها عملا توان خرید قشر اصطلاحا حقوق بگیر را کاهش داده و منجر به سقوط کل طبقه متوسط به ” زیر خط بقا” شده است .

عدم توجه به افزایش واقعی دستمزدها ماهیت طبقه متوسط را تغییر داده است

یعنی به جای اینکه مانند اغلب کشورها سعی شود طبقه متوسط گسترش پیدا کند و تابع منحنی نرمال باشد. عملا به سمت تابع t با چولگی راست بدلیل Fat Tail، رفته است !!!

عبارت فوق در زبان عامه یعنی دیگر با سیلی هم نمی توان صورت خود را سرخ نگهداشت

نه توانی بر زدن آن سیلی مانده و نه بر اثر سیلی های خورده از محاق ماده ۱۲۵ رنگ سرخی از کبودی رخسار پیداست

پیشنهاد ۲۵٪ افزایش دستمزدها در حالی در بودجه ۱۴۰۰ آورده شده است که ، حداقل نرخ تورم نقطه ای در آبان ۱۳۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۱/۳٪ اعلام شده است !!!

طی برنامه ششم توسعه ، نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه به ترتیب از ۱۳۹۶ تاکنون ۹/۶ + ۳۴/۹+ ۴۶/۴ و امسال هم ۴۱/۳ و در کل ۱۳۲.۲٪ است

در حالی که نرخ افزایش دستمزد از سال ۱۳۹۶ و با در نظر گرفتن ۳۰٪ افزایش در متناسب سازی مهر ماه سال جاری و ۲۵٪ برای سال آینده حداقل دستمزد در بهترین حالت یعنی برای حداقل حقوق بگیران ۱۱۰٪ خواهد بود !! اما برای اکثریت بازنشستگان که حداقل بگیر نیستند میزان افزایش از ۶۰٪ تا ۱۰۰٪ می باشد (اثرات پلکانی)

با دید خوش بینانه دریافتی اکثریت حقوق بگیران حدود ۳۰٪ کمتر از نرخ تورم است که مسلما با در نظر گرفتن رشد ۴/۴٪ نرخ تورم از مهر تا آبان و باز با یک نگرش خوش بینانه و کاهش رشد نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۵۰٪ یعنی احتساب ۲/۲٪ رشدِ تورم ماهانه لذا تا پایان سال حدود ۹٪ هم تورم جمعی خواهیم داشت

در نتبجه تا پایان سال ۱۳۹۹ افزایش ۲۵ درصدی پیشنهاد شده در بودجه ۱۴۰۰ ( تازه بدون پلکانی کردن آن !!) ، به معنی ۴۰ ٪ کاهش واقعی دستمزدهاست

افزایش ۲۵ درصدی، یعنی هنوز فقیر سازی ادامه دارد .

❗️خط قرمز ما عبور از ماده ۱۲۵ در برنامه هفتم ❗️

╠═ ڪانال حقوق و دستمزد ═╣
🆔 @hoghogh_dastmozd 💸