✨مدرس ها سه دسته اند گروه 1⃣ آنقدر بد هستند که برای همیشه…

✨مدرس ها سه دسته اند

گروه 1⃣ آنقدر بد هستند که برای همیشه در خاطره می مانند.
شگرد ماندگاری این مدرس ها استفاده از تحقیر، تمسخر، فحش و کتک به مقدار لازم است.

گروه 2⃣ آنقدر معمولی اند که هیچ خاطره ای از آنها یاد آدم نمی ماند.
این مدرسان بعد از پایان کلاس یا دوره ی آموزشی در افق محو می شوند. نه خودشان را به یاد می آوریم و نه آنچه که تدریس کردند.

گروه 3⃣ آنقدر خوب اند که برای همیشه در خاطره می مانند.
این مدرس ها می شوند قهرمان زندگی ، همان هایی که مسیر زندگی را عوض می کنند و یادشان حالمان را خوب می کند. راز ماندگاری این گروه، ? شخصیت ? است.

?نتیجه اخلاقی:
اگر می خواهیم در یاد شاگردان بمانیم یا باید بی شخصیت باشیم یا باشخصیت.‼️

محمد حافظی نژاد
@bare30p