درس #کار_و_فناوری – برنامه های ویروس یاب پایه…

درس #کار_و_فناوری – برنامه های ویروس یاب
پایه #ششم_ابتدایی

ساعت ١٢
جمعه ١۴ آذر ٩٩

پخش شده از #شبکه_آموزش_سیما

?️ @shabake_amoozesh