8÷19= گفته این تقسیم را تا سه رقم اعشار ادامه بدیم جوابشو…

8÷19=

گفته این تقسیم را تا سه رقم اعشار ادامه بدیم

جوابشو میدونم
منتهی در توضیح دادن موندم

بین 8و صفر ممیز است نمیشه 80 خوند چی باید گفت

———————————————-

سلام صبح شما بخیر

۸ تا یکی رو بین ۱۹ نفر میخواییم تقسیم کنیم نمیشه حالا میخوایم ۸/۰ که ۸۰ تا یک دهم رو میخواییم بین ۱۹ نفر تقسیم کنیم میشه ۰/۴ و ….‌

———————————————-

ممنون