سلام. هدف از آزمایش این صفحه چیه ؟سلام. هدف از آزمایش این صفحه چیه ؟

———————————————-

سلام
چوب تر نشان دهنده ی لایه های خمیری زمین است و چوب خشک نشان دهنده ی پوسته و سنگ کره است که حالت شکننده دارند و با ترک خوردن و سپس شکستن موجب زمین لرزه می شوند

———————————————-

و در نهایت به این نتیجه می رسیم آنچه باعث تولید امواج لرزه ای و زمین لرزه میشه ، شکستن ورقه ها( صفحات) سنگ کره است…