سلام جمعه تون با ارامش و روزی خوش وسلامت سعی میکنم کلیپ…

سلام جمعه تون با ارامش و روزی خوش وسلامت
سعی میکنم کلیپ هایی گیر بیارم که خواننده شو ممکنه کمتر بشناسین که هم اشنابشین ویاد از اونایی که یه روزی شادمون میکردن که یا بدست فراموشی سپرده شدن ویا فوت کردن یا خوندن رو کنار گذاشتن
ارتوش از اقلیت مسیحی