#آموزش ساخت کارنامه دیجیتال خانم نازنین ملانوروزی ابتدایی…#آموزش ساخت کارنامه دیجیتال
خانم نازنین ملانوروزی
ابتدایی : دانش ۱
منطقه تبادکان

قابل استفاده برای همکاران عزیز ابتدایی

———————————————-

این پولیه ??

———————————————-

پولی نیست منم برای تک تک دانش آموزانم درست کردم و ارسال کردم

———————————————-

نه پولیه