?? تدریس #هدیه های آسمانی_ششم ??#درس_8) دوران غیبت ( ??…

?? تدریس #هدیه های آسمانی_ششم
??#درس_8) دوران غیبت (
?? قسمت دوم
✏? مبحث : ولی فقیه
?‍?? المیرا نیک طاش

????????
[email protected]_teaching