پدر و مادر گرامی فقط امسال را از شاگردانمان مراقبت کنید….

پدر و مادر گرامی فقط امسال را از شاگردانمان مراقبت کنید.

فایل صوتی به دستمان رسیده که شامل تدریس یک مادر به فرزندش می‌باشد.
طنز دردناک و آسیب‌شناسانه‌اش در این است که مادر با لحنی خشن، عجولانه و بی‌صبرانه سوره‌ی والعصر را با تواصوا باالصبر دارد به فرزندش یاد می‌دهد.
حتی از طریق صدای مادر و بدون داشتن تصویر می‌توان فرورفتن دندان مادر در گلوی فرزند را دید و هق‌هق مظلومانه‌ی کودک که جای خود دارد.
ببینید! مادری حوصله‌ی تدریس به فرزندش را ندارد. فقط یک فرزند!
اما اگر گاهی معلمی زیر فشارها دادی بزند، به بیداد و شکایت اولیا می‌انجامد!
چه خوب است جامعه به این درک برسد که فقط حوصله‌ی معلم دنیا دنیا ارزش دارد.
معلمی که نه فقط به یک فرزند، بلکه با فرزندان زیادی روزانه صبر می‌پرورد!
هر چند اکثر اولیا قدردان زحمات معلمان هستند، اما یک تلنگر هم به بعضی از اولیا بزنیم:
یک امسال بچه‌هایتان را دست خودتان دادیم، لطفاً سالم نگهشان دارید!!!!!!

———————————————-

????