سلام دوستان جواب این سوال درسته ؟سلام دوستان جواب این سوال درسته ؟

———————————————-

سلام ب نظر ما درسته?

———————————————-

داشتن حجره کوچک و ساده داشتن نشان دهنده ی ساده زیستی و قانع بودنشه. زمان خود را صرف مطالعه و اندیشیدن کردن نشان دهنده ی طالب علم بودنشه.
اما نشانه ای از مستعد بودن یافت نمی شود?

———————————————-

خب با استعداد بوده ک دنبال علم رفته تا نیمه شب ??

———————————————-

منم بین مستعد بودن وقانع بودن شک داشتم ولی با توجه ب معنی مستعد یعنی کسی ک دارای قابلیت واستعداده .خوب صددر صد قابلیت اینو داشته ک رفته سراغ علم .ب نظرم همون قانع بودن درسته .

———————————————-

منم دقیقا همین گیجم کرده راجب قانع بودنش چیزی نگفته

———————————————-

به یه حجره ساده و کوچیک قانعه
اما هرکی بره دنبال علم نمیشه گفت استعداد یادگیریشم داره. اتفاقا کسی که صبح تا شب دنبال علم و مطالعه است استعدادش مشکل داره که باید خیلی زمان بذاره…?