جمله درسته بخونید ?

جمله درسته بخونید ?

———————————————-

چشم من جمله را کامل نخوندم ولی توضیح ش کامل دادم???

———————————————-

مرسی ممکنه سوال ۳ پایین صفحه را هم بفرمایید ✌️?

———————————————-

1091242663_355938

———————————————-

ولی همانطور که می بینیم نازک تر هستند

———————————————-

اصلا اینجور نیست

———————————————-

والا منو هم به شک انداختن

———————————————-

ممنون متوجه شدم ?✌️☺️?

———————————————-

والا بنظر بنده هم ضخامت بازیافتی بیشتر است و دوام کمتری دارد

———————————————-

خب درسته دیگه اینجا نوشته ضخامت کمتر پس جمله اشتباهه

———————————————-

اره

———————————————-

پس شما تایید کردین بالاتر