1134043354_3206411134043354_320641

———————————————-

/۰۲۸

———————————————-

سلام ببخشید جواب میدید لطفا با توضیح باشه ممنون.

———————————————-

1134043354_320652

———————————————-

این پاسخ سوال شما

———————————————-

سلام ببخشید چیو

———————————————-

همون ضربو تقسیمی ک جوابشو فرستادید.منظورم بود .ودر کل وقتی جواب سوالی میفرستید با توضیحات باشه ک دانش اموز روششو بدونه در مورد ریاضی منظورمه.ممنون

———————————————-

من ضرب و تقسیم فرستادم??????
مطمئنین من فرستادم????

———————————————-

بله چشم,از این ب بعد جوابو ک دادیم با توضیح میدیم ک دانش آموز هم بدونه???