1091242663_3555271091242663_355527

———————————————-

1091242663_355528

———————————————-

سلام خانم حسینی وقتتون بخیر
خانم حسینی در روش دوم پیدا کردن چند کسر بین دو کسر میشه اون کسری که از جمع صورت و مخرج های دو کسر داده شده مبنویسیم منظورم دو هفتم هستش رو به جای جمع با یک سوم با یک چهارم هم جمع کنیم ؟؟

———————————————-

من از رسم شکل هم کمک میگیرم

———————————————-

سلام علیکم وقتتون بخیر این عکس مر بکط به تخته های خانم حسینی هستش

———————————————-

سلام . بله از هر سمت میتونیم با دوکسر داده شده در مرحله دوم جمعشون کنیم