1091242663_3553141091242663_355314

———————————————-

همکار محترم کار شما هم درست نیست
بخشی از صحبت های همکار رو شات بگیرید مثل این هست که از یک کتاب کامل،به یک جمله بسنده کنید و بفرمایید ایشون اصلا نمیدونن تولید محتوا چیه!!

———————————————-

اسمشون خط زدم

———————————————-

ویس ایشون رو گذاشتید گروه

———————————————-

باز هم کارتون خطاست یکی مثل من که اصلا در جریان گفتگوی شما نبودم بلافاصله متوجه شدم.که روی صحبت شما کی هستن!!!

———————————————-

دقیقا