‏قدیما آدمهای مذهبی لای قرآن رو باز میکردن و هر اسمی…

‏قدیما آدمهای مذهبی لای قرآن رو باز میکردن و هر اسمی میومد میذاشتن رو بچه‌شون،

عموی بابام پنج تا پسر داشت به اسم محرم، صفر، رجب، شعبون و رمضون،

بنده خدا به جای قرآن هر بار اشتباهی سر رسید رو باز میکرده??

———————————————-

1139485125_357208