‍ #ششم_کوشا ? جزوه دستور زبان فارسی ? تدریس دانش زبانی…

Download

‍ #ششم_کوشا
? جزوه دستور زبان فارسی
? تدریس دانش زبانی منادا صفحه ۵۲
?با سپاس از استاد رستمی

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Join??کانال تخصصی ششم?
?? @sheshomkosha ??