گوش کن و بگو داستان حماسه هرمز با چه واقعه ای شروع می شود…

گوش کن و بگو

داستان حماسه هرمز با چه واقعه ای شروع می شود ؟

حمله لشکریان مغول به ایران

شخصیت اصلی داستان حماسه هرمز که بود و چند پسر داشت ؟

شخصیت اصلی این داستان، «هرمز بود» که دهقانی شجاع بود و ۳ پسر جوان داشت.

اولین سواری که به کلبه نزدیک شد که بود ؟

دیده ‌بان شهر که باید رسیدن مغولان را خبر می داد.

لشکریان مغول چه زمانی به کلبه رسیدند ؟

هنگام غروب

نام فرمانده ‌ی مغولان چه بود؟

قاجان

مغولان برای بیرون کشیدن پیرمرد و پسرانش از کلبه، به چه کاری دست زدند؟

کلبه را آتش زدند.

پیرمرد در آخرین لحظه ‌ی زندگی چه گفت ؟

هرمز در آخرین لحظه زندگی‌اش با فریاد گفت: پیروز باد ایران

———————————————-

پاسخ فعالیت های حماسه هرمز