ممنون خانم حسینی جان ،من مشکلم همون 200 هست و اینکه چرا…

ممنون خانم حسینی جان ،من مشکلم همون 200 هست و اینکه چرا کتاب گفته از 201 و نگفته از 200،یعنی کتاب ایراد داره؟

———————————————-

نه ایراد نداره کتاب پایان هر سال را حساب میکنه

———————————————-

خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید،ولی هنوز متوجه نشدم چرا گفته از 201 و نگفته از 200????‍♀

———————————————-

چون سال ۲۰۱ شامل فاصله ۲۰۰ تا ۲۰۱

———————————————-

سپاسگزارم??