سکه میندازم اگه شیر اومد نمیفرستم اگه خط اومد اول به کم…

سکه میندازم
اگه شیر اومد نمیفرستم
اگه خط اومد اول به کم فکر میکنم بعد نمیفرستم
اگه سکه کلا به زمین نیومد میفرستم

———————————————-

1091242663_355777

———————————————-

می خوای یک کار خیر انجام بدی اونم شیر وخط می کنی آقای بدیهی????

———————————————-

خب میخواستم انجام بدم که شیر خط نمینداختم
وقتی تصمیم میگیرم شیرخط بندازم یعنی قصد انجام کار رو ندارم فقط دنبال یه دلیل موجه هستم

———————————————-

خدا بر من رحم کنه ،حتما دقیقه ۹۰ می فرستید .