سلام همکاران گرامی فایل صوتی فارسی همه از خاک پاک ایرانیم…

سلام همکاران گرامی فایل صوتی فارسی همه از خاک پاک ایرانیم را کسی داره لطف کنه بفرسته من پیدا نکردم ممنونم

———————————————-

سلام .‌نیست نگردین خودتون بخونید واسه بچه ها

———————————————-

فدات ممنون ??❤

———————————————-

سلام?

———————————————-

خدابهتون عوض خیر بده همکارگرامی درپناه خداسالم وتندرست باشید ???????