سلام همکاران عزیز خسته نباشید لطفا جواب مسئله زیر دا…

سلام همکاران عزیز خسته نباشید
لطفا جواب مسئله زیر دا بفرمائید

خانواده کریم در هر شبانه روز ۸ لیتر آب کمتر از خانواده مجید مصرف می کنند اگر نسبت مصرب آب این دو خانواده دریک شبانه روز ق به ع باشد هر کدام در یک شبانه روز چند لیتر آب مصرف کرده اند؟

———————————————-

به نظر شما این پاسخ درسته
خانواده کریم ۱۲ لیتر خانواده مجید ۲۰ لیتر

———————————————-

سلام اختلاف نسبت ها میشه ۳-۵که میشه ۲ توی مسئله هم گفته اختلافشون ۸ لیتر هست یعنی ۲ ضربدر ۴ شده پس نبست ها رو ضربدر ۴ کنید ۱۲به ۲۰

———————————————-

ممنون از شما? بالا خودم هم به همین جواب رسیدم فقط خواستم مطمئن شوم