سلام عصر بخیر توی رعد و برق چه تبدیل انرژی صورت می گیره

سلام عصر بخیر توی رعد و برق چه تبدیل انرژی صورت می گیره

———————————————-

سلام
با برخورد ابرها با بارهای منفی رعد و برق تشکیل میشه.
در برخورد ابرها با بارهای منفی،واکنش شدید الکتریکی صورت می گیره،که این واکنش ها به صورت نور و صدا تولید می شه.
بنابراین در رعد و برق،انرژی الکتریکی به نورانی و صوتی تبدیل میشه.