سلام تعداد ستون مهره ها چندتا ست؟

سلام
تعداد ستون مهره ها چندتا ست؟

———————————————-

سلام . ۲۶ مهره

———————————————-

مرسی خانم حسینی

۲۶ تو گزینه هاش نیست???

———————————————-

1091242663_355800

———————————————-

۳۳ هم نیست؟

———————————————-

ن ????

———————————————-

۳۳ تعداد مهره های کودکان هست

———————————————-

1091242663_355805

———————————————-

والا اینو یه معلمی امتحان داده

———————————————-

1091242663_355807