بلاخره هر کسی هر روشی منتقدی داره بهترین کارگردان ها و…

بلاخره هر کسی هر روشی منتقدی داره بهترین کارگردان ها و بهترین اساتید حتی بهترین مولف ها هم خیلیا منتقدشون هستند دیگه کار مدرک تحصیلی و سابقه و …. نداره

———————————————-

1091242663_355319