باسلام و احترام استاد حسینی بزرگوار کانال تدریس دارید به…

باسلام و احترام استاد حسینی بزرگوار
کانال تدریس دارید به جزء کانال تخته هاتون
بتونیم از بقیه تدریس هاتون
هم استفاده کنیم
یا اینکه فقط،گروه ارسال میکنید

کاش بقیه تدریس هاتون رو هم در کانال میگذاشتین
که گم نشوند در میان چت ها تدریس هاتون درکانالتون باشند

———————————————-

سلام .‌مشغله ها و قوای جسمانی با این تدریسای مجازی نمیذاره هر تدریسی ارسال شده با #مدیر گروه هست من دیگه فرصت ساختن کانال ندارم ☺️