اما همکاران نظرشون بر دو جمله اس که همچون آواز بلندی هستی…

اما همکاران نظرشون بر دو جمله اس
که همچون آواز بلندی هستی و از بلندی های خاک هستی

———————————————-

نظر همکاران هم محترمه اما این فیلم تدریسرو نگاه کنید ایشون مدرس ادبیات هستن

———————————————-

سپاس از پاسخگویی شما بزرگوار???

———————————————-

خواهش میکنم ?