اتفاقا تاکید هم داشتن قصیده اشتباهه

اتفاقا تاکید هم داشتن قصیده اشتباهه

———————————————-

عزیز جان شما می دونی
چرا کلمه (وطنیم) در بیت دوم شعر همه از خاک پاک ايرانيم را قافیه نمی گيريم؟

———————————————-

من از چند نفر پرسیدم می گن قصیده، اختلاف بین علما زياده

———————————————-

ببین تو همین گروه همکارمون نوشت قطعه مصرع و اینکه داخل تاب نسخه خطی ایرج میرزا هم در قسمت قطعه‌ها نوشته شده