# آموزش تولید محتوای #نرم افزار vmix #آموزش تکنیک استفاده…

# آموزش تولید محتوای
#نرم افزار vmix
#آموزش تکنیک استفاده از پرده سبز

#مدرس:رشاد عزیزی
#آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج