همکارا با زبان ساده، تفاوت تقارن مرکزی و مرکز تقارن…

همکارا با زبان ساده، تفاوت تقارن مرکزی و مرکز تقارن چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

———————————————-

سلام
تقارن مرکزی
مرکز تقارن
اول باید مفهوم مرکز تقارن رو بدونیم
نقطه ای که شکل حول آن می چرخد
تقارن مرکزی حالا اگر شکلی که دور ان نقطه (مرکز تقارن )نیم دور چرخید و بر خورش منطبق شد می گوییم تقارن مرکزی دارد