سلام شب بخیر این سوال را راهنمایی می کنید خیلی ممنونسلام شب بخیر این سوال را راهنمایی می کنید خیلی ممنون

———————————————-

سلام با محور یاد بدین ۷ تا ۷ تا اضافه میشه
۱+۷ = ۸
۸+٧ = ۱۵
۱۵+۷ = ۲۲
۲۲+٧ =۲۹

———————————————-

1,,8,,15,,22,,29