سلام امروز تون با ماندنی پیدار وعمر طولانی وبا عزت ‌کلیپ…سلام امروز تون با ماندنی پیدار وعمر طولانی وبا عزت
‌کلیپ امروز بمناسبت در گذشت رامش خواننده محبوب واین از اولین ترانه هایی که با همراهی رامین اجرا کرده روحش شاد ویادش گرامی

———————————————-

????
با کمی تغییر برا نمایش عروسکی خوبه

———————————————-

ببین اخراجمون میکنن