1134043354_3204221134043354_320422

———————————————-

تو رو خدا کسی نیست حل کنه من اصلا بلد نیستم برای بچه خودم حل کنم
معلمش گفته الان بفرستید تو رو خدا یکی حل کنه برام بفرسته

———————————————-

همشو میخواین?

———————————————-

1134043354_320444

———————————————-

تقسیم عادی رو حل کنین