هم خانواده کلمه ادبار چیست؟

هم خانواده کلمه ادبار چیست؟

———————————————-

اینارو تو کدوم سوال نوشته???

———————————————-

بدبختی، سیه‌روزی، شوربختی، فلاکت، مفلوکی، 

———————————————-

ممنونم از لطفتون

———————————————-

خواهش کاری نکردم بزرگوار وظیفس?

———————————————-

سلامت باشید

———————————————-

اینا الان مثلاً هم خانواده هستن؟